Steun en donaties

Ondersteuning op welke manier dan ook is zeer welkom en uiteraard nodig om het project door te kunnen pakken! Enkele voorbeelden:

  • Landeigenaren (locatie, grond) en bouwbedrijven (sponsoring materialen/ mankracht, bijvoorbeeld als pilot praktijkstage) die dit projekt een warm hart toedragen
  • Schenking van een geldbedrag voor de (voor)financiëring van de grond of voor een deelprojekt
  • Bomen, planten of andere waardevolle invullingen (inventaris!)
  • Opbrengsten via tweedehands verkopen 

Je krijgt bevestiging van wat je hebt gesponsord en zodra faseringen c.q. ruimten klaar zijn ben je welkom bij een feestelijke inwijding.  

Desgewenst plaatsen wij bij schenkingen en sponsoring graag een banner, link of andere vermelding op deze site.  

Neem vrijblijvend kontakt met ons op als je op jouw eigen manier wilt bijdragen via ans@ (geen spatie)kesnl.nl