Visie en Mensen

Het creëren van een meergeneratie harmonieuze, ecologische samenleving waarbij respect, leren, zelfredzaamheid en het milieu dienen als belangrijkste fundamenten om het leven naar een positief dynamisch perspectief te leiden.

Biodiversiteit in een ecologisch evenwicht, zuiver water en gewasbescherming/verrijking zijn ankers bij zelfredzaamheid van voedsel en energie. Zelf hierin voorzien (individueel zowel als groepsverbonden) behelst automatisch een optimale kwaliteit- en duurzaamheidbewaking zoals wereldwijd, gedurende ca. 35 jaar vele succesvolle woonwerk kernen op het platteland of aan dorpsranden, tonen. De realisatie van vele bewonersdromen die bij de ware synergie, elkaar ondersteunen – o.m. door gezamenlijke zorg voor gemeenschappelijke voorzieningen, elkaar waar nodig te helpen bij het bouwen, oogsten e.d. – en aanvullen tot expansie en overvloed voor een ieder. Ruimte scheppen voor wezenlijke levensverdiepingen en een basis leggen voor authentieke levenskunst. Een belangrijke waarde, voortvloeiend uit dit levensperspectief met diepe verbondenheid met het land,  vormt de mogelijkheid om, naast op dit land geboren te kunnen worden, er ook te kunnen worden begraven (op eenvoudige wijze, anders dan bij een traditioneel kerkhof b.v. met een klein kunstwerk of een te planten struik/boom). Volgens soortgelijk concept, velen bekend, ontstaan de uit Rusland afkomstige Anastasia-dorpen (in Nederland al bij enkele gemeenten verwelkomd, zie bij linkpagina), waarvan ook wij het spirituele gehalte volledig in ons hart kunnen sluiten. Via spiegeling en communicatie, wisselwerking op alle niveaus: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel, tot zuivere zelfwaard-ering komen en het zelfhelende vermogen activeren. De onovertroffen spiegel en voor-beeld hierin wordt ons voorgeleefd door de natuur, onze trouwe leermeester. Onvoorwaardelijk planetaire en kosmische wetmatigheden volgend, kan zij zichzelf in onbegrensde variatie en onvervalst naar haar blauwdruk uitdrukken, met een ongeëvenaard zelfhelend vermogen.

Zonder beperkingen door oordeel of verlangens, verwachtingen, angsten en schuldgevoelens kun je de wereld laten zijn in jou en niet andersom. Dan kunnen we, als scheppend middelpunt in de rijke, onuitputtelijke kracht van eenvoud en onpersoonlijke, universele liefde die zich met alles en iedereen verbonden voelt, onze werkelijkheid scheppen zoals het bedoeld is. Zo ontstaan gestaag herverdelingen van collectieve verantwoordelijkheid, hetgeen voor overheden de nodige verlichting zal betekenen. Het (verkiesbaar) gezamenlijk voordeel genieten van faciliteiten en materieel (ruimten, tuin, gereedschap, vervoer etc.) sluit hier ook op aan.

Het integreren van een alternatief economisch systeem dat zowel ecologisch (milieu verrijkend) als sociaal (solidariteit) waarde toevoegt en het leven in dit opzicht evenzo verheft. Geld zal louter gegenereerd worden voor verkrijgen, opbouw en onderhoud van gebouwen, grond en primaire levensbehoeften. Er zal geen belasting en rente worden doorberekend bij verhandeling van overvloed uit eigen productie op de plaatselijke markt of aan de desk, alsook bij verrichte arbeid en diensten. Een beloningsstelsel met mogelijk een eigen munteenheid, die ook met andere woonwerkkernen kan worden uitgewisseld. Verder kan rentevrij worden geleend en zijn ruilverrekeningen en wederzijdse vriendendiensten mogelijk. Bij gratis dienstverlening en -producten zal bij het laatste mogelijk een bewijs van 0,0 uitgaven nodig zijn – het omgekeerde van de huidige situatie, stimulerend en anticiperend op een levenshouding vanuit vertrouwen.

Geld dat na de laatste fase-realisatie resteert inclusief verwacht onderhoud zal bij voorkeur worden aangewend voor een vervolgproject.

Herkenning van het hier bedoelde zal ook bij financieel vermogenden tot actie leiden, omdat dit voor hen persoonlijk maar ook letterlijk voorbij het ‘goede doel’ de investering betekent in een waarlijk rijk en zinvol leven.