Stappenplan

  • Opzet procedure voor de fasering inclusief exploitanten
  • Overzicht investeringen 
  • Idem opbrengsten verkoop deelprojecten 
  • Taakverdeling vrijwilligers 
  • Overzicht samenwerkings-partners