Kenmerken

KENMERKEN

Een ecologisch uitgebalanceerde, kleinschalige samenleving waarin het gezond- en welzijn van mensen, dieren, planten en leefomgeving centraal staat met een visie en vormgeving als omschreven. Afstemming op de aanwezige geometrie in de elementen aarde, water, lucht, vuur en ether, respecterend het actuele landschap en biotoop aan energieën en natuurwezens.

Gesitueerd, ingebed in een natuurlijke en bosrijke omgeving danwel een met bos te verrijken omgeving voor zuivere luchtproductie. Een beekje, rivier, ven of meer voor watervoorziening, dit alles in een passend bestemmingsplan. Goedkope landbouw-of groengrond die kan worden verfraaid en verrijkt, is voorwaarde. Nabij omliggende dorpen, makkelijk bereikbaar met auto en openbaar vervoer, minimaal 1 km verwijderd van snelwegen, spoorlijnen, UMTS-GSM- en hoogspanningsmasten. Er wordt gestreefd naar volledige onafhankelijkheid v.w.b. openbare nutsvoorzieningen. Enige uitzondering is gebruikmaking van glasvezelkabel voor telefonie en internet, om de ether niet met straling te hoeven belasten.

Minimaal wil het project invulling geven aan een centrale ontmoetingsruimte, permacultuur/moes- en kruidentuin (zie bij KES Praktijk), ruimten voor het dienstenaanbod en voor educatie. Afhankelijk van locatie-omstandigheden, mogelijkheden of beperkingen wordt gedacht aan een terrein van ca. 30 hectare met:

Centraal gebouw met tuinen: zie afbeeldingen.

Dit ontwerp is geheel visionair tot stand gekomen. Organische architectuur, ecologische uitvoering en gezichtsbepalend voor het hele project.

Invulling voor gerelateerde bewoners zowel als bezoekers of gasten: 

 • Natuur en milieu: voorlichting over de locale natuur/omgeving en dieren 
 • Het op educatieve wijze laten kennismaken met een milieuvriendelijke woon- en werkwijze die bijdraagt aan het algemeen welzijn 
 • Creativiteit, Kunst en Ambachten: een sector waarin o.m. jongeren en senioren elkaar weer kunnen ontmoeten. Disharmonie als eigenschap tot inspiratie bij zang, muziek, schilderen, beeldhouwen en dans. 
 • Ambachten waarbij jongeren weer in contact worden gebracht met fundamentele behoeften als eigen voedsel en kruidenverbouw, broodbakken, techniek en electra, meubelmaken, loodgieter, imker, hovenier e.d.
  Hierin kan ook de algemene werkplaats worden ondergebracht. 
 • Begeleiding en consulten, ook voor dieren: grondslag preventief-gericht. 
  Deskundige en ervaren mensen in de natuurgeneeskunde, complementaire en professionele alternatieve geneeswijzen, voeding, loopbaanbegeleiding, rouwverwerking 
 • Retraite, Cursussen, workshops, lezingen 
 • Bijeenkomsten, seminairs, conferenties 
 • Stilteruimte, ontspanningsruimte met bibliotheek/mediatheek 
 • Fitnessruimte 
 • Eenvoudig restaurant of theehuis waar met eigen BD-produkten wordt gewerkt 
 • Logeerkamers voor cursisten, gasten – ook bed & breakfast 
 • Desk voor therapeutische benodigdheden, natuurlijke (verzorgings)-produkten en voor aanbod uit overvloed van eigen voedselproductie

ANDERE ALGEMENE GEBOUWEN:

 • Watercentrum/ baden/sauna

Een verzameling eenheden waar diverse vormen aanwezig zijn voor zwemmen, sauna, diverse vormen van massage.  
Dit gecombineerd met ruimtes voor bewegen en bezinning, ondermeer Tai Chi, Yoga en meditatie, klank- en kleurtherapie.  
Dit centrum zal een belangrijke trekpleister zijn voor mensen uit de wijde omgeving; ook voor mensen die tijdelijk in het gebied verblijven.

 • Zonneterp

Een kassysteem waardoor tevens op milieu-vriendelijke wijze energie wordt opgewekt voor het centrale gebouw, het watercentrum en enkele woningen. Door een gesloten kringloopsysteem (er is geen afval) komt nauwelijks CO2 vrij. Geen fossiele brandstoffen, mede door gebruik te maken van nulpuntenergie. Vier hoofdsystemen zijn produktief (rapport verkrijgbaar):  Zonnecollector, biomassa, waterzuivering, plantenvoeding. Tevens zeer geschikt als educatief centrum.

Een nog te bestuderen uitbreiding van de zonneterp zou, facilitair aan diensten in ondermeer het centrale gebouw een overdekt waterbasin kunnen zijn, waarbij via de zonneterp het water wordt verwarmd en gezuiverd met helofytenfilters in plaats van met chemische middelen. 

Succesvol gerealiseerde projekten met medewerking van VROM.

 •  Bio-woonwerkboerderij met kelder en grote schuur

Een boerderij waar op biologische wijze gewassen worden verbouwd (moes- en kruidentuin), tevens terugkeer vergeten groenten en imker uitoefening.
Productie-unit, waar nodig aanvulling eigen voorziening, het restaurant of theehuis en de desk. Bij overvloed het voordeel van korte aanvoerlijnen voor de directe omgeving.
Educatief dienstbaar met b.v. zelfpluk, ambachtelijk kaas en wijn maken, honing-slingeren.

 • Buitenterrein en parkrecreatie

Evenals de gebouwen ingebed in het landschap voor extra logeeraccomodatie bij meerdaagse workshops, natuuractiviteiten e.d. Tevens belangrijk voor het aanbieden van overvloed uit eigen groente- en fruitproductie en ambachtelijke producten. Uiteraard ook om te genieten van de fraaie natuur, buitenspel voor kinderen e.d.

 • De woningen voor alle participanten van de genoemde faciliteiten

Afstemming op het landschap en de actueel aanwezige biotoop en aansluitend op de centrale gebouwen. Ecologische uitvoering en zo mogelijk allemaal zelfredzaam; de z.g. autarke- of nul-energiewoningen met gesloten kringloopsystemen en waar nodig helofytenfilters voor afvalwaterreiniging.
Naar schatting, groeiend naar ca. 50 eenheden – die (bij voorkeur honingraads- of cirkelgewijs) gegroepeerd zijn en die geschikt zijn voor 1 persoon, kleine huishoudens/gezin of groepjes mensen die ruimte samen willen delen en toch ieder hun eigen privacy willen.  Zoveel mogelijk zullen bewoners zelfvoorzienend in het voedsel zijn door teelt van eigen grond (permacultuur), hetgeen in belangrijke mate bijdraagt tot persoonlijk evenwicht.  Het houden van dieren die individueel of gemeenschappelijk kunnen zijn is vrij, bij een harmonieuze afstemming op actuele behoeften.

Voldoende bos-, vrije natuur en water aanbevolen en het overige deel te benutten voor groenten en bloemen. 
Bij afwezigheid van zuivere waterbronnen kan gekozen worden voor inpassing van zuiver, hooggevitaliseerd drinkwater.  
De natuur zal prominent en speels worden ingevuld b.v. fruitbomen tussen het openbare groen. 
Natuurlijke tuinbegrenzingen door boom- en struikbeplanting.  
Binnen het woongedeelte wordt uitgegaan van auto-luwte met groeps-parkeerplekken. 
Verplaatsing bij voorkeur te voet, fiets, elektrisch aangestuurde mobiel of te paard.

voorbeeld woning