Inleiding

MET RESPECT VOOR DE MENS EN DE AARDE

MET MEDEDOGEN

IN VERBINDING, BALANS, GENIETENIN HARMONIE EN BEWEGING

ZIJN


 Het initiatief om werk te maken van een kleinschalig ecologisch nieuwe samenleving is ontstaan uit een jarenlang gekoesterd ideaal van alle betrokken personen die inzien dat:

  • De wereldwijde toeloop naar de steden heeft gezorgd voor een leegstand op het platteland: de helft van de totale wereldbevolking woont in stedelijk gebied.
  • Boeren zijn geïsoleerd geraakt van de rest van de samenleving, terwijl mensen uit de stad het kontakt met dieren en de natuur – en alles wat de natuur ons levert aan o.a. voedsel – zijn kwijtgeraakt.
  • De verstedelijking heeft naast sociale problemen, armoede en vervuiling in grote mate bijgedragen aan de uitputting van natuurlijke bronnen.

Reeds omstreeks 1900 werd door Ebenezer Howard het fenomeen van de tuinsteden geïntroduceerd, waarin beide sectoren werden geïntegreerd volgens een ecologisch en zelfvoorzienend concept. Helaas zijn slechts onderdelen van dit nu moderne ontwerp  gerealiseerd;  lange tijd werd het pionierswerk vergeten.

Nu zijn er op tal van fronten kantelingen in de samenleving – individueel, mondiaal, economisch, cultureel – waarbij de evolutie van mens en planeet zodanig verandert dat het leven in het algemeen verlangt naar een andere setting en invulling, die meer in overeenstemming is met alle positieve inzichten en ervaringen uit deze evolutie.

Tijd, ruimte en energie zijn zich anders gaan verhouden

De trilling van de Aarde (Shumann Resonance) is duizenden jaren 7.8 Hz geweest. Sinds 1980 is deze trilling gestegen tot 15 Hz (januari 2008) . Dit betekent dat 16 uren nu gelijk zijn aan een 24 –uurs dag voorheen. Bezien vanuit kosmische wetmatigheden, wijst dit op de sterke toename van synchroniciteitsverschijnselen: gedachten en gevoelens resulteren steeds sneller in manifestatie van werkelijkheid.

Dankzij de bewustzijnssprong ontdekken wij steeds meer wat echt zinvol is doordat wij onszelf ervaringen toestaan – voorbij het vanouds bekende – die verruiming scheppen. Daardoor ontstaat nieuwe inspiratie en energie voor onszelf, elkaar en het grotere geheel. Zodoende stellen we het welzijn (i.p.v. welvaart) van mensen, dieren, planten en leefomgeving centraal, waardoor er geheel organisch een sociaal harmonieus en duurzame samenleving kan gaan ontstaan

In de natuur wordt onze verwondering aangeraakt en worden wij gewekt voor de bron, het mysterie van alle leven. Door alle tijden heen heeft de natuur ons ook getoond hoe, in samenspel met kosmische wetmatigheden, slechts overvloed te scheppen.