Geografische keuze

Verschillende elementen zijn van belang (zie ook bij Kenmerken) zoals voldoende ruimte, goede (landbouw- of groen)grond, rust, natuur, geen (zware) industrie, voldoende afstand tot drukke (snel)wegen, spoorlijnen, hoogspannings- en zendmasten i.v.m.straling en een goede bereikbaarheid. Passend in het provincie/gemeente-beleid – waarbij een belangrijk voordeel t.o.v. traditionele bouw is dat dit project door liefdevolle verbinding met de natuur het landschap geenszins verstoort, integendeel – de gehele omgeving krijgt een meerwaarde en eenvoudige landbouwgrond verandert in een gebied van grote schoonheid. 

Door zelfvoorziening (energie) en zelfregulatie (sociaal: basale levensbehoeften, zelfverzorgend) zijn veel infrastructuren overbodig (aansluiting op stadsriolering/leidingen, netwerken e.d.) hetgeen een hoge locatiegeschiktheid betekent. Ook de grondprijs wordt hierdoor veel gunstiger. De bijzondere architectuur en het groen zijn prachtig overlopend/ingebed in de natuur, waarbij boom- en struikbeplanting, water, bos- en heidestroken/gebieden de natuurlijke verbinding zijn naar de verschillende delen van het project.

Unieke, volledig ecologische realisatie, activiteiten, dienstverlening en educatie regionaal én daarbuiten zorgen voor grote aantrekkingskracht.

De Russische regering verschaft inmiddels voor dergelijke projecten vrijwel gratis percelen omdat wordt begrepen dat hierdoor gestaag het oorspronkelijke, zuivere perspectief wordt hersteld n.l. dat de Aarde geen verkoopobject is en dus niet (speculatief) verhandelbaar; wij zijn in de ware synergie verzorgers en hoeders. Door onze verantwoordelijkheid hierin te erkennen zal de essentie van het leven naar onze blauwdruk. in harmonie met de natuur, weer terugkeren. In Wales is naar Europese richtlijnen een wet goedgekeurd die een low impact en overwegend zelfvoorzienende levenswijze toelaat op landbouwgrond. De link voor uitgebreide informatie: European, National and Regional Context (download 421k) op de website van http://www.Pembrokeshire.gov.uk 

Het project zou beschouwd kunnen worden als pilot voor lang gekoesterde oplossingen, waar men vanuit bestaande maatschappelijke settingen niet uitkomt. Niet voor niets werd reeds in 1989 een soortgelijk concept door de overheid bekroond als zinvolle samenlevingsvorm: het Sterstaete-model. Zeker gezien de huidige economische en sociale omstandigheden is het voorstelbaar dat landeigenaren de essentiële waarden gaan beseffen, waar zij ook zelf onderdeel van willen zijn en hiervoor land ter beschikking stellen. In het algemeen is al veel creativiteit met nieuwe, al winn-verdeelsleutels aan de dag gelegd om oplossingen te bieden aan elkaars behoeftenen en belangen.

Gemeenten kunnen daarenboven grote waarde hechten aan het z.g. Cittaslow-netwerk; een internationaal bekende beweging (70.000 leden) die sinds 1989 met ‘Ecogastronomie’-  o.a. slow food – een tegengewicht geeft aan fastfood. Heropleven van regionale, ambachtelijke kwaliteitsproducten, toezien op eerlijkheid, zuiverheid en authentieke smaak. Bevordering biodiversiteit waaronder vergeten rassen. Daarbij wordt meegenomen de productiewijze, economische en poltieke contexten. Zij stimuleren de vorming van voedselgemeenschappen met een economisch model, dat rechtvaardige productie voorstaat en sociale banden versterkt. KES Kleinschalig Ecologische Samenleving kan hiervan alle doelstellingen bekrachtigen. Voor inzicht m.b.t. voorwaarden zie dit document