Natuurwerk

HOEDERSCHAP VAN DE AARDE

Landelijk Burgerinitiatief www.hoederschapvandeaarde.nl

De mens weer zien als onderdeel van de natuur én mede-schepper

Integratie van de werkzame intelligenties in de natuur.

Natuurwetmatigheden als perfecte basis voor onze samenleving.

Haar stem is te kort gedaan en toch heeft zij altijd het laatste woord.

Erkennen en waarderen van al haar levensvervullende en genezende waarden, onze absolute bestaanscondities.

Zuivere bodem, zuiver water en zuivere lucht, voedsel, warmte, geneeskracht, vrije energie, bouw- en woonmaterialen, kledingstoffen etc.

Betrokkenheid ontwikkelingen bij dorpen, steden, boeren, landgoederen etc. (enkele projectverslagen bij ‘Kennisbank’)

Crisis en bezuinigingen bieden zicht op het beslechten van de kloof tussen burgers en overheden rond natuurbeleid en natuurbeheer.

Samen bijdragen aan natuur revitalisatie en een gezond leef- en woonklimaat: een groeiend besef.

Ecologisch evenwicht met Permacultuur.

Kinderen: verkennen van de onbegrensde, fantasievolle speelruimte en het dierenrijk; stimulieren authentieke natuurbeleving als krachtige ontwikkelingsbasis.

Neven effecten: sociale cohesie, financiële hervormingen, educatieve- voedsel- en gezondheidshervormingen.

Verspreid over Nederland zijn mensen actief met o.a. lezingen, wandelingen, workshops. Kijk op de site bij ‘Kerngroep’ voor het dichtst bijzijnde steunpunt.

Samenwerking met o.a. ecotherapeuten. biologen, hoveniers, landschapsarchitecten, natuur(educatie)centra, boeren, gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, landgoedeigenaars, scholen, milieugroepen, cultuur- en reacreatie centra, zorginstanties.

We verwelkomen graag alle Aardehoeders die mede vanuit hun eigen expertise ondersteuning kunnen bieden. Reageren: ans@(geen spatie)kesnl.nl of Elbert Slikkerveer De Verandering 2012 www.verandering 2012.nl slikk120@planet.nl 0575 431778.