Jongeren

Educatie, Zielebegeleiding Jongeren

Zoals vele volwassenen mede dankzij de bewustzijnssprong ervaren (we staan anders in het denk- en invoelingsvermogen dan onze ouders), kunnen kinderen en jongeren evenzo waardevolle levenslessen bieden en dus spiegels voor ons zijn als wij voor hen. Deze wijsheid raakt het zielsgebied en bezit voorbij economisch slim zijn, een rijkdom aan zuivere emotionele intelligentie, kennis van natuur- en sfeergebonden waarheden en wetmatigheden.

Iedere generatie leert het nodige vooral via verwondering, in verbinding met de natuur, om innerlijk naar onze blauwdruk, ware bedoeling van het bestaan evenwichtiger te worden. Ons bewustzijn was of is hierin veelal nog onvermogend, versluierd.  Bij nieuwe generaties kinderen is dit individueel verschillend doch evenzeer waardevolle bagage. Wij kunnen onszelf helpen deze schat aan informatie en zuivere afstemming bij juiste begeleiding te integreren en te laten aarden, hetgeen hen het benodigde vertrouwen en kracht levert binnen het huidige maatschappelijke/economische perspectief. Binnen het project bestaat de mogelijkheid van thuisonderwijs voor leerplichtige kinderen.

Internationaal boekt men reeds vele decennia sukses met deze wijze van begeleiden; een voorbeeld is de 40-jarige Sudbury Valleyschool. In Nederland bestaan ook enkele scholen o.a. onder de naam iederwijs. De school wordt geleid door volwassenen en kinderen samen.

Geen klassen, rapporten en diploma’s. Gemotiveerde lesbehoeften, autentieke port folio’s.

Enkele fundamentele insteken:

  • Iedereen is van nature nieuwsgierig en dus leergierig hetgeen luiheid verbant: uit interesse en behoefte ontstaat motivatie voor de leerbeweging. Binnen de grenzen van budget, regels en afspraken leer je wat voor jou van belang is, wat je kwaliteiten zijn en wat je vervult.
  • Door de leeftijdmix groeien alle betrokkenen. Gedeelde zorg voor zichzelf en de omgeving en voor de kwaliteit van het leven met elkaar.
    Belangrijk is de mate waarin denkbeelden worden getoetst en gezamenlijk worden bijgesteld /aangevuld.
  • Basaal: zelfacceptatie – het is goed zoals je bent; iedereen is anders waardoor je met elkaar juist een veilige haven creëert.
  • In vrije communicatie blijft kennis dynamisch en leer je respect. Bekaderingen ontstaan organisch: conficten door het proces van grens-verkennen leveren, bij goede conflicthantering extra helderheid ten aanzien van je ware behoeften en begrenzing, alsook invoeligheid hiervoor bij anderen. Dit levert de sleutel voor optimaal harmonieuze oplossingen.
  • Door vrijheid in leerwijzen- en tempo ontstaan zelfstandig variabele beelden hierin; niet gebonden zijn aan alleen boeken of computers.
  • Door grotere bevestigingswaarde zo bereikt, het vestigen van het zo belangrijke  zelfvertrouwen
  • Voortzetting van de natuurlijke cyclus naar ervaring en passie voor gemotiveerde en uiterst terechte verantwoordelijkheid

Belangrijke links: zie aparte link-pagina!