Bewust Kiezen Bewuste Gevolgen

FUNDATIES TOT WELSLAGEN: SAMENWERKEN SAMENLEVEN DOOR STABILITEIT EN  CONTINUÏTEIT IN GEMOTIVEERDE VERANTWOORDELIJKHEID   

Taken kunnen zijn (combinaties van) – met een gedegen registratie en uitwisselingen/terugkoppeling:

 • verwerken van informatie voor korte en lange termijn-streefdoelen
 • oriëntatie en samenwerking waar gewenst/mogelijk met bestaande Ecodorpen
 • procedures/bekadering nieuwe deelnemers incl. centrum-bemensing (therapeuten, winkel, woonwerkboerderij, zonneterp, watercentrum)
 • gezamenlijke taken: huishoudelijke reglementen w.o. wapen- , drugs- en rookvrij

reglement tot evenwicht tussen structuur versus structuurloosheid.

Citaat Ecovillage: “Een reglement is meer dan een opsomming van regels, het is ook geen recept voor het construeren van een projektgroep- het levert er slechts de basisvoorwaarden voor. Immers, een ware biotoop doet zich voor zodra de omgeving er rijp voor is. Openheid, dynamiek en continuïteit vragen om duidelijkheid en bekadering, opdat verantwoordelijkheid bij teveel beweging niet gebukt gaat onder chaos en willekeur. Structuur kan zodoende veranderen”.

 • bewaken harmonie: gedragsregels/afspraken (ook voor bezoekers), conflictoplossingen
 • kontakt onderhouden met gemeenten, financiële instellingen e.d.
 • oprichten non-profit-initiatief, fondswerving (speciaal dossier met alle voordelen te maken)
 • oriëntatie en toepassing vrije energie en zuiver water
 • Public Relations
 • oriëntatie ziele-begeleiding/educatie jongeren
 • registratie en ordenen informatie uit bijeenkomsten
 • werven/begeleiden van vrijwilligers, coördinatie centrum-faciliteiten (programma’s natuureducatie, evenementen/lezingen/workshops, muziek, dans, kunst e.d.), bezoekers/eco-toerisme (wandelingen/excursies/ontstressen)
 • cursussen permacultuur/bostuinieren: telen van eigen biologische voeding *
 • oriëntatie en keuzes uit autarke architectuur, woningbouw
 • opstellen exploitatie-plan uit alle te verwachten in/uit geldstromen
 • intern financieel plan voor deelnemersbijdragen, vergoedingen (onderhoud gebouwen, wegen, uit te voeren per afwisseling) en eigen munteenheid, lets e.d.
 • opzetten tijdelijke centrumfunktie en huisvesting via vrienden, vrijwilligers etc.
 • eerste aanzetten infra-structuur, aanleg paden, wegen e.d.

           * zie verdere uitwerking ‘teelt van eigen bodem’  

EXTRA IN AANLOOPFASE:

 • registratie en structuur voor vergoedingen, bijdragen en investeringen
 • Tegemoetkoming/verrekening in geld, natura of b.v. woning-voorkeurkeuze.
 • on-line winkel en alvast aanbiedingsstructuur therapeutische zaken, zaden, 2eh. boeken/kleding etc.